Khoa khám bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 tổ chức đón tiếp bệnh nhân từ 5h30 sáng, bắt đầu khám bệnh từ 6h30. Tháng 6-2015 Khoa khám bệnh sẽ triển khai tiếp đón và khám chữa bệnh cho bệnh nhân thu một phần viện phí (dịch vụ) cả ngày thứ 7. Từ ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bệnh viện TƯQĐ 108 sẽ tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu.
Tạp chí y dược LS 108 Thư viện điện tử108 với Trường SaKý ức 108Văn bản mẫu