Thông báo Hội nghị, Hội thảo khoa học được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong Quý II năm 2019


     Căn cứ vào kế hoạch số 543 / KH-BV đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019.

     Căn cứ vào kết luận của Giám đốc trong cuộc họp thông qua Ban giám đốc ngày 21 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019.

     Trong Quý II năm 2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dự kiến lịch tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học như sau:

 

TT

Tên Hội nghị, Hội thảo khoa học

Thời gian dự kiến

Đơn vị đăng ký

Quy mô

01

Hội thảo trực tuyến trình diễn phương pháp mới đặt túi ngực kết hợp với ghép mỡ

11/05/2019

B8

Hội thảo

02

Cập nhật về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Sàn chậu và Hậu môn -  Trực tràng

24/05/2019

B3-C

Hội thảo

03

Cập nhật chẩn đoán bệnh ký sinh trùng

05/2019

Viện LS các bệnh truyền nhiễm

Hội thảo

04

Hội nghị khoa học Quản lý chất lượng Bệnh viện

05/2019

Ban QLCL

Hội nghị

05

Hội nghị khoa học quốc tế thường niên lần thứ XX về Tạo hình Thẩm mỹ, Hà Nội 2019

15/06/2019-16/06/2019

Bộ môn, Khoa B8

Hội nghị

06

Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tụy

20/06/2019

B3-B

Hội thảo

07

Hội nghị khoa học Gây mê Hồi sức năm 2019

06/2019

A12

Hội nghị

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

 

Thanh Tùng - Phòng KHQS

Chia sẻ