Giới thiệu Khoa Nội Thận khớp


PGS.TS.TTƯT. Trần Hồng Nghị

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

        Thu dung, điều trị các bệnh lý nội khoa về thận và khớp cho các đối tượng là bộ đội, chính sách, BHYT và nhân dân. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Nghiên cứu và phát triển các kĩ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị của chuyên ngành khớp và thận nội khoa với yêu cầu của tuyến cuối quân đội.


Hoạt động chuyên môn

- Khoa có thể nhận thu dung điều trị từ 70-80 giường bệnh, khám bệnh ngoại trú 150-200 bệnh nhân/ngày

- Các kỹ thuật đã và đang được triển khai: Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện về phát triển chuyên ngành ghép thận (chuẩn bị trước ghép, theo dõi điều trị sau ghép). Kỹ thuật thẩm phân phúc mạc trong điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối (lọc màng bụng), siêu âm khớp chuyên khoa, chọc hút dịch khớp, tiêm thuốc chống viêm, chống thoái hóa khớp (chất nhày, huyết tương giàu tiểu cầu), tiêm khớp và phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm, siêu âm thận chuyên khoa và kỹ thuật sinh thiết thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.

- Đào tạo: Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các lớp sau đại học Nghiên cứu sinh, BSCKI, CKII và các bác sỹ của các tuyến Quân y cử về Bệnh viện học tập.

- Nghiên cứu khoa học: Đã tham gia 10 đề tài trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, còn lại là cấp Bộ và cơ sở. Nội dung nghiên cứu chủ yếu về ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị chuyên ngành thận – khớp.
 

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Nghiên cứu khoa học: Đã tham gia 10 đề tài trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, còn lại là cấp Bộ và cơ sở. Nội dung nghiên cứu chủ yếu về ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị chuyên ngành thận. Nghiên cứu ứng dụng y học tái sinh (ghép mô, tổ chức, tế bào gốc, yếu tố phát triển huyết tương giàu tiểu cầu)

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên ngành thận khớp cho các bác sĩ. Tiếp tục phát triển, ứng dụng các kỹ thuật mới chuyên sâu, đáp ứng với chuyên khoa tuyến cuối toàn quân để nâng cao hiệu quả điều trị và chẩn đoán cho bệnh nhân.

- Đào tạo nước ngoài cho các bác sĩ trẻ dưới 40 tuổi kết hợp đào tạo trong nước theo dự án của Bệnh viện.

- Đào tạo liên tục (CMF) về thận, khớp chú trọng ngoại ngữ (B2), vi tính

- Quản lý khoa: Chất lượng, tinh gom hiệu quả theo chương trình, dự án của Bệnh viện.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về mọi mặt cho sự phát triển.

 

 

Liên hệ: 024.62784153

Chia sẻ