Chuyển giao kỹ thuật

Hội thảo khoa học và ký kết ...

Hội thảo khoa học và ký kết hợp tác đào tạo, điều trị và chuyển giao kỹ thuật

Ngày 16/9/2015, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học và ký kết hợp tác đào tạo, điều trị và chuyển giao kỹ thuật với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng và Bệnh viện hữu nghị Việt ...

Bệnh viện TƯQĐ 108 chuyển ...

Bệnh viện TƯQĐ 108 chuyển giao kỹ thuật năm 2013 cho Bệnh viện 17/QK5

Thực hiện quyết định số 266/QĐ ngày 18/02/2004 của Bộ Quốc phòng; hướng dẫn số 441/QY ngày 3/4/2004 của Cục Quân y hướng dẫn thực hiện quyết định 266/QĐ-BQP về việc chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện 17/QK5 và Bệnh viện 211/QĐ3.

Chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh ...

Chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện 211 - Quân đoàn 3

Thực hiện quyết định số 266/QĐ- BQP ngày 18- 2- 2003 và công văn số 892/BQP ngày 11- 03- 2003 của Bộ trư­ởng Bộ quốc phòng về giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện quân y tuyến trên giúp đỡ các Bệnh viện quân y tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật...

    Xem tiếp»