Đề tài cấp bộ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu ...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng

Ngày 25 tháng 1 năm 2014 tại Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng do GS.TS Nguyễn Đình Bảng, Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia vacxin và sinh phẩm – Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng cùng các Chuyên gia đầu ngành của Quân Đội về phẫu thuật Bụng, hồi sức và ...

    Xem tiếp»