Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 350 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 như sau

Thứ 6 ngày (07/02/2020)

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học gồm 2 báo cáo:

1. Thông tin dược lâm sàng – Khoa C9

2. “Sử dụng thuốc bảo vệ dạ dày ở bệnh nhân đang dùng thuốc NSAID, thuốc chống đông và kết tập tiểu cầu” – Báo cáo viên: PGS.TS. Vũ Văn Khiên – Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn Bệnh viện và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ