Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Chiều ngày 20/12/2018 Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tại hội trường tầng 9 tòa nhà Trung tâm.

Thực hiện Hướng dẫn số 2022/HD – CT, ngày 16/11/2018 của Tổng cục Chính trị về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII, trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII.

Tham gia buổi học tập có các đồng chí Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện. Đặc biệt là đồng chí Tiến sỹ Đoàn Văn Báu – Báo cáo viên Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và trực tiếp truyền đạt nghị quyết. Với các chuyên đề: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tiến sỹ Đoàn Văn Báu – Báo cáo viên Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Trong buổi học, đồng chí Tiến sỹ Đoàn Văn Báu đã quán triệt nhấn mạnh nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong xã hội. Tăng cường năng lực đảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Ngoài ra tiến sỹ cũng đề cập đến các vấn đề phát triển công nghệ tiên tiến hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá. Chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên Bệnh viện TWQĐ 108 tham gia lớp học tập Nghị quyết Hội nghị TW 8, Khóa XII

Quan tâm và theo dõi hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên tại Bệnh viện đã có một buổi học bổ ích để trau dồi cũng như xác định được rõ phương hướng nhiệm vụ, luôn sẵn sàng cống hiến đóng góp cho Bệnh viện và tổ quốc.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học Nghị quyết Hội nghị TW 8, Khóa XII.

Mai Chi – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

 

Chia sẻ