Khoa Quốc tế

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
Chủ nhiệm khoa: 
 BS CKII. Phạm Đỗ Phi Nga

 Chức năng nhiệm vụ:
Là khoa nội tổng hợp, phục vụ các đối tượng bệnh nhân là sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Lào, Campuchia (theo nghị định thư), các đối tượng của Ban Đối ngoại Trung ương và một số đối tượng khác theo nhiệm vụ của bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:
Khoa được biên chế 20 giường bệnh.
Thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh lý nội chung. 
Trình độ chuyên môn tốt, đảm bảo công tác thu dung điều trị các mặt bệnh đa dạng, phức tạp.
Luôn tích cực tự đào tạo đội ngũ bác sỹ và điều dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị.
 

 
 

Liên hệ: ĐT 04. 62784154