Khoa Nội thận khớp

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
Chủ nhiệm khoa
: PGS.TS. Trần Hồng Nghị

Chức năng và nhiệm vụ
Thu dung, điều trị các bệnh lý nội khoa về thận và khớp cho các đối tượng là bộ đội, chính sách, BHYT và nhân dân. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Nghiên cứu và phát triển các kĩ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị của chuyên ngành khớp và thận nội khoa với yêu cầu của tuyến cuối quân đội.

Hoạt động chuyên môn

Khoa có thể nhận thu dung điều trị từ 70-80 giường bệnh.
Các kỹ thuật đã và đang được triển khai: Kỹ thuật thẩm phân phúc mạc trong điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối (lọc màng bụng), siêu âm khớp chuyên khoa, chọc hút dịch khớp, tiêm thuốc chống viêm, chống thoái hóa khớp (chất nhày, huyết tương giàu tiểu cầu), tiêm khớp và phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm, siêu âm thận chuyên khoa và kỹ thuật sinh thiết thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.
Đào tạo: tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các lớp sau đại học BSCKI, CKII và các bác sỹ của các tuyến Quân y cử về Bệnh viện học tập.
Nghiên cứu khoa học: đã tham gia 10 đề tài trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, còn lại là cấp Bộ và cơ sở. Nội dung nghiên cứu chủ yếu về ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị chuyên ngành thận – khớp.
 


Liên hệ: ĐT 04. 62784153