Khoa Lọc máu

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
Chủ nhiệm khoa
: ThS. BSCKII. Ngô Quân Vũ 

Chức năng và nhiệm vụ: 

Lọc máu cho bệnh nhân suy thận cấp, suy thận mạn.
Điều chỉnh nước và điện giải cho bệnh nhân rối loạn nước và điện giả nặng, nhất là bệnh nhân có tăng K+ máu điều trị thuốc không có hiệu quả.
Điều trị bệnh nhân doa phù phổi cấp, quá tải dịch không đáp ứng với điều trị nội khoa (do tăng khối lực tuần hoàn)
Lọc màng bụng cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định điều trị lọc màng bụng.
Quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh nội khoa của các bệnh nhân lọc máu chu kỳ và lọc màng bụng ngoại trú. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.


Hoạt động chuyên môn:
Trang thiết bị: 22 máy lọc máu ( 01 máy Kimal, 01 máy Ashahi, 01 máy Fresenius, 07 máy Surdial, 12 máy Gambro AK 95-96)

Kỹ thuật:
Lọc máu cấp cứu, lọc máu chu kỳ
Lọc máu hấp phụ cho bệnh nhân suy thận mạn lọc máu
chu kỳ
Lọc máu bằng kỹ thuật HDF- online
Lọc màng bụng (CAPD)
Đặt Catheter đường hầm tĩnh mạch cảnh trong

Công tác đào tạo: 
Tham gia đào tạo cho các bác sỹ, kỹ thuật viên ở các bệnh viện giử về học: Bệnh viện 105, bệnh viện 110, bệnh viện 91, bệnh viện Kiến An….Hướng dẫn và giúp đỡ cho nhiều luận văn chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ lấy số liệu và boả vệ thành công luận án.
   


Liên hệ: ĐT 04. 62784152