Khoa Da liễu dị ứng

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
 Chủ nhiệm khoa
: TS. Bùi Thị Vân
  
Chức năng nhiệm vụ

Khám bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị bệnh nhân da liễu- dị ứng là cán bộ quân đội, BHYT, chính sách và bệnh nhân nhân dân.
Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh da liễu cho cán bộ chiến sỹ quân đội và nhân dân.
Đào tạo bậc Tiến sĩ chuyên ngành Da liễu, mã số 60.73.1052 theo quyết định của Bộ Giáo dục-Đào tạo ký ngày 4/6/2014 và quyết định thành lập Bộ môn Da liễu của Giám đốc Viện Nghiên khoa học Y Dược lâm sàng 108 ký ngày 24/6/2014. Tham gia đào tạo, huấn luyện học viên Đại học của Học viện Quân y, đào tạo sau đại học chuyên ngành Da liễu của Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội.

Hoạt động chuyên môn

Giường bệnh theo qui định: 30 giường và khả năng thu dung 40-45 bệnh nhân.
Là cơ sở có uy tín điều trị các bệnh về da liễu, đặc biệt là bệnh vảy nến, Lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, bạch biến, rụng tóc, trứng cá, dị ứng các mức độ khác nhau, zona…. bằng các phương pháp chẩn đoán, đánh giá và điều trị mới.
Là một trong những nơi sử dụng Laser trong điều trị bệnh một số bệnh da từ năm 1982 đến nay vẫn được duy trì và phát triển tốt. Laser CO2 trong điều trị sùi mào gà, hạt cơm, u vàng... Laser HeNe trong điều trị chống viêm: Zona, loét lâu lành, trứng cá..
Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Da liễu. Tham gia giảng dạy học viên HVQY về chuyên ngành Da liễu-Dị ứng, BSCKI, BSCKII, của bệnh viện.Tham gia đào tạo, hướng dẫn thạc sỹ và nghiên cứu sinh tại Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội.
  


Liên hệ: ĐT  04. 62784147


Điều trị hỗ trợ bệnh Zona bằng chiếu tia UVB-311nm

Điều trị hỗ trợ bệnh Zona bằng chiếu tia UVB-311nm

Bệnh Zona là một bệnh da hay gặp, do virus hướng da và thần kinh Varicella Zoster Virus (VZV) gây nên. Bệnh zona có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả hai giới nhưng gặp nhiều nhất ở người trên 50 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn và bệnh diễn biến nặng hơn ở những bệnh nhân có suy giảm miễn ...