Trung tâm máy Gia tốc

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu

Giám đốc trung tâm:
 TS. Vũ Thanh Quang

Chức năng và nhiệm vụ

Vận hành an toàn máy gia tốc 30MeV, sản xuất các loại dược chất phóng xạ đáp ứng nhu cầu theo dõi, chuẩn đoán các loại bệnh lý ung thư, tim mạch, thần kinh.

Tổ chức hợp tác với các Viện, Trường đại học trong nghiên cứu, phát triển các dược chất phóng xạ mới, trong đào tạo nhân lực chuyên ngành Hóa-dược phóng xạ và trong các nghiên cứu khoa học cơ bản khác.

Quản lý, khai thác sử dụng tốt các trang thiết bị của Trung tâm. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm về an toàn trong vận hành, sản xuất và quản lý các chất phóng xạ theo quy định của nhà nước.

Hoạt động chuyên môn

Hiện nay, Trung tâm Máy gia tốc 30MeV đang sản xuất các đồng vị phóng xạ dùng cho chụp hình cắt lớp bức xạ positron (PET) và chụp hình cắt lớp vi tính bức xạ photon đơn (SPECT). Các đồng vị phóng xạ cho SPECT như Thalium-201 Chloride, Galium-67 Citrate đang được sản xuất ở lượng lớn đủ để cung cấp cho nhu cầu cả trong nước và xuất khẩu.

Trung tâm đang sản xuất thường quy 4 mẻ 18F-FDG/tuần cung cấp thuốc cho các chỉ định chụp PET tại các Bệnh viện lớn như BV108, BV Bạch Mai, BV Việt Đức. Năng lực sản xuất 18F-FDG của trung tâm đủ để đáp ứng đồng thời 10 máy PET ở Hà Nội và các tỉmh lân cận. 
 
 Liên hệ:
 ĐT 04. 62784170