Bảng giá dịch vụ

Thông tin bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108
Mời bạn tải theo File đính kèm dưới đây:
Danh_muc_Bang_gia_cac_dich_vu_vien_108.pdf