Phòng Hậu cần kỹ thuậtChủ nhiệm Hậu cần:
 Cử nhân Bùi Đình Thắng

Chức năng nhiệm vụ

Là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, Chỉ huy Bệnh viện về công tác Hậu cần - Kỹ thuật. Cơ quan Hậu cần có nhiệm vụ tổ chức bảo đảm Hậu cần, bảo đảm công tác kỹ thuật chung cho mọi hoạt động của bệnh viện; tổ chức quản lý vật chất Hậu cần - Kỹ thuật và xây dựng ngành theo phân cấp, với nhiệm vụ cụ thể sau:

Bảo đảm ăn, mặc cho bệnh nhân và cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Bảo đảm công tác đầu tư và xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, vật chất của Bệnh viện.

Bảo đảm công tác vận tải thương bệnh binh và nhân viên.

Bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cán bộ, nhân viên. 

Tổ chức biên chế

Tổ chức thành các Ban:
Ban Kế hoạch
Ban Doanh trại
Ban Quân nhu
Ban Xe máy – Xăng dầu
Ban Quân y
Khoa Dinh dưỡng 

Liên hệ:
 ĐT 04. 62784182