Phòng Chỉ đạo tuyếnTrưởng phòng:
 BSCKII. Chu Trọng Như
Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Đảng ủy, ban Giám đốc Bệnh viện về triển khai thực hiện công tác tuyến.

Nắm tình hình chuyên môn của các bệnh viện và đơn vị thuộc tuyến tham mưu đề xuất kế hoạch huấn luyện, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giúp các đơn vị, bệnh viện tuyến phát triển kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong bậc thang tuyến điều trị trong thời bình cũng như khi có các tình huống xảy ra.

Phối hợp nắm tình hình chất lượng cấp cứu, chuyển tuyến điều trị của các bệnh viện và các đơn vị. Thực hiện thông báo tuyến rút kinh nghiệm trong các trường hợp cụ thể.

Tham mưu đề xuất và phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo đảm quân y Trường sa.

Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y, công tác dân vận theo kế hoạch của Bệnh viện.
Nghiên cứu khoa học về công tác tuyến.

Hoạt động chuyên môn
Phối hợp tổ chức, huấn luyện, thay quân tổ công tác luân phiên tại bệnh xá đảo Song Tử Tây – quần đảo Trường Sa.

Phối hợp tổ chức hoạt động dã ngoại tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào và các đối tượng chính sách.

Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công tại địa bàn Hà Nội.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện và đơn vị tuyến theo quyết định 266/QĐ- BQP ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng  Bộ Quốc phòng.

Xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo hàng năm cho các đơn vị, bệnh viện tuyến.

Triển khai phối hợp với các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chuyển tuyến bệnh nhân bảo đảm cho yêu cầu duy trì và phát triển kỹ thuật cao.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển.
Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt quyết định 266/QĐ-BQP ngày 18/2/2003 của Bộ Quốc phòng về giúp đỡ các bệnh viện, bệnh xá tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

Tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội .

Tổ chức Hội nghị tuyến hàng năm để đánh giá kết quả hoạt động tuyến, rút kinh nghiệm về công tác chuyển giao kỹ thuật và đào tạo tuyến. 

Liên hệ: ĐT 04. 62784181