Khoa Huyết học lâm sàng

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu

 

Chủ nhiệm khoa:
  PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Chức năng và nhiệm vụ 
Thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh máu và cơ quan tạo máu; điều trị hóa chất các bệnh ung thư cho bệnh nhân. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và chỉ đạo tuyến.

Hoạt động chuyên môn
- Có khả năng thu dung, điều trị 48 bệnh nhân thường và 03 giường bệnh nhân ghép tủy xương.
- Được trang bị đầy đủ cho khu ghép tủy xương 03 giường bệnh, máy tạo OXY, Monitor, Bơm tiêm điện...
- Một số kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện: ghép tủy xương, điều trị miễn dịch, điều trị đích...
- Là cơ sở đào tạo thực hành cho học sinh của Học viện Quân y, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
- Hiện nay đang hợp tác với một số trung tâm nghiên cứu điều trị các bệnh máu và ung thư của Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Úc.
   

 
 

                                                                                 
Liên hệ: ĐT 04. 62784150