Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

  • Giới thiệu chung
  • Tư liệu - Giáo trìnhChủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Riệp

Chức năng, nhiệm vụ
Là cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh, các lớp BSCKI, BSCKII chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành cho các bác sĩ, KTV về học.
Nghiên cứu khoa học: Tham gia các đề tài trong nước và nước ngoài. Tham dự các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo. Hợp tác Quốc tế

Hoạt động chuyên môn
Là cơ sở đào tạo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, đang đào tạo nghiên cứu sinh và đào tạo 3 khoa BSCK I, 3 khóa BSCKII và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành cho các bác sĩ, kỹ thuật viên về học.
Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng và nhiều đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu.
Tham gia đi tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong toàn quân.
Hợp tác quốc tế với khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Trung tâm Ung thư Hà Quốc (KCCH, KIRAMS). Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Trường Y Irvine, Đại học California, Hoa Kỳ; Khoa kỹ thuật hệ thống, Đại học Cadiff, Vương Quốc Anh.

Liên hệ: ĐT 04. 62784177