Bộ môn Chấn thương chỉnh hình

  • Giới thiệu chung
  • Tư liệu - Giáo trìnhChủ nhiệm Bộ môn: GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng


Chức năng và nhiệm vụ

Là cơ sở đào tạo sau đại học ở bậc học Tiến sỹ chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình, tham gia đào tạo các lớp CK I, CKII của Bệnh viện.
Tham gia nghiên cứu khoa hoc, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn
Là cơ sở đào tạo sau đại học có chất lượng cao, nhiều luận án Tiến sỹ Y học, đề tài luận văn Thạc sỹ, CKI, CK II được nghiên cứu, thực hiện tại Viện – Bộ môn đã bảo vệ thành công với kết quả cao.
Tham gia huấn luyện đào tạo về Vi phẫu thuật có các đồng nghiệp đến từ Philipine, Đức...
Đã chủ trì và hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài cấp Bộ Quốc phòng, cấp cơ sở góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.
Đã hợp tác chuyên môn với một số tổ chức y tế nước ngoài như Cộng hòa Pháp, Hòa Kỳ, CHLB Đức, Thái Lan, Hà Quốc, Singapore...

Liên hệ: ĐT 04. 62784131