Bộ môn Gây mê hồi sức

  • Giới thiệu chung
  • Tư liệu - Giáo trình
Chủ nhiệm Bộ môn
: PGS.TS. Lê Thị Việt Hoa

Chức năng và nhiệm vụ
Là cơ sở đào tạo của Bộ môn gây mê hồi sức có nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Quân đội và Nhà nước. Tham gia đào tạo BSCKI, BSCKII, cao học, bác sĩ thực hành cho các tuyến Quân Dân y.
Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn
Tham gia đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Gây mê hồi sức, giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các lớp BSCKI, BSCKII, bác sĩ luân khoa của Bệnh viện, các lớp bác sỹ đa khoa của Học viện Quân Y. Hướng dẫn các thủ thuật cấp cứu cho các bác sỹ trẻ và đào tạo điều dưỡng trong toàn viện. Tổ chức các lớp tập huấn toàn quân về Gây mê hồi sức.
Đã hợp tác có hiệu quả với các nước: Úc, Pháp, Hungari, Đức, Nga trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Liên hệ: ĐT 024.62784113
Ứng dụng kỹ thuật PiCCO trong theo dõi huyết động

Ứng dụng kỹ thuật PiCCO trong theo dõi huyết động

PiCCO (pulse contour cardiac output) là một hệ thống theo dõi huyết động cấp cao. Nguyên ý hoạt động dựa trên sự kết hợp của phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi (transpulmonary thermodilution) và phương pháp phân tích sóng mạch (continuous pulse contour analysis) đo liên tục và ...