Bộ môn Tim mạch

  • Giới thiệu chung
  • Tư liệu - Giáo trìnhChủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Chức năng, nhiệm vụ

Là cơ sở đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch; tham gia đào tạo các lớp BSCKI, BSCKII của bệnh viện. Cơ sở thực hành lâm sàng cho bác sĩ đại học và sau đại học chuyên ngành tim mạch toàn quân.
Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

Hoạt động chuyên môn

Bộ môn Nội Tim mạch đào tạo bậc học tiến sĩ (37 NCS, có 12 NCS bảo vệ thành công LATS cấp nhà nước), tham gia đào tạo nhiều lớp BSCKI, BSCKII của bệnh viện.
Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh tim mạch đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Liên hệ: ĐT 04. 66705705