Ban Giám đốc


1. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN


Giáo sư-Tiến sĩ  Mai Hồng Bàng
                  
 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện. 
 • Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.
 • Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa Bộ Quốc Phòng.
 • Thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ngành Y tế.
 • Phó chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam.
 • Tổng Thư ký Hội Gan mật Việt Nam.
 • Uỷ viên Hội đồng Khoa học Y học Quân sự - BQP.
 • Chủ nhiệm Bộ môn  Nội Tiêu hóa.

       069.698.711 - 04.3971.5066
 

2. CHÍNH UỶ BỆNH VIỆN
              

  


Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Thu Hà

 

 • Chuyên ngành: Nội cơ xương khớp.
 • Phó Chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam.
 • Chuyên viên kỹ thuật Thận - Khớp Quân y - CQY.
 • Phó trưởng Tiểu ban Nội khoa - Hội đồng Khoa học Y học Quân sự - BQP. 
 • Uỷ viên thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện.
 • Phó chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.


         069.698.712
         leha@benhvien108.vn
      halt@benhvien108.vn


3. PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Hữu Song
 • Chuyên ngành: Truyền nhiễm.
 • Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới.
 • Phó tổng thư ký Hội Gan mật Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Y học Quân sự - BQP.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Y Sinh Dược học của Quỹ phát triển khoa học cơ bản (NAFOSTED) - Bộ Khoa học và Công nghệ.


           069.698.713
           songlh@benhvien108.vn
 
4. PHÓ GIÁM ĐỐC NỘI KHOAPhó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn

 

 • Chuyên ngành: Tim mạch.
 • Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội Tim mạch.
 • Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện
 • Thành viên Trường môn Tim mạch Đông Nam Á.
 • Ủy viên thường vụ Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
 • Phó Chủ tịch Phân Hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học - Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học Y học quân sự Bộ Quốc phòng.


      
  069.698.714
      
  pnson@benhvien108.vn
             sonpn@benhvien108.vn


5. PHÓ GIÁM ĐỐC NGOẠI KHOA


Phó Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng


 


 • Chuyên ngành: Chấn thương - Chỉnh hình.
 • Chủ nhiệm Bộ môn Chấn thương - Chỉnh hình.
 • Giảng viên chính thức Bộ môn Phẫu thuật tạo hình và Vi phẫu thuật - Trường Đại học tổng hợp Munich, CHLB Đức.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện.
 • Hội viên danh dự Hiệp hội ngoại khoa, CTCH và PTTH - CHLB Đức.
  
         069.698.715
         hoangnt@benhvien108.vn

6. PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


    Phó Giáo sư-Tiến sĩ  Lâm Khánh
 


 • Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
 • Phó chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa - BQP.
 • Chuyên viên kỹ thuật của Cục Quân y.
 • Ủy viên ban chấp hành Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam.

      069.698.716
      lamkhanh.himed@gmail.com
            khanhl@benhvien108.vn