Ban Giám đốc


1. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Giáo sư-Tiến sĩ Mai Hồng Bàng
                 
 • Chuyên ngành: Nội tiêu hóa
 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện. 
 • Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược      Lâm sàng 108.
 • Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa BQP.
 • Thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư          Nhà nước ngành Y tế.
 • Phó chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam.
 • Tổng Thư ký Hội Gan mật Việt Nam.
 • Uỷ viên Hội đồng Khoa học Y học Quân sự - BQP.
 • Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tiêu hóa.

       069.698.711 - 04.3971.5066
 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Phó Giáo sư -Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn
 

 • Chuyên ngành: Nội Tim mạch.
 • Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học    Bệnh viện
 • Phó chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108.
 • Thành viên trưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ
 • Thành viên trưởng môn Tim mạch Đông Nam Á.
 • Ủy viên thường vụ Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
 • Phó Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học – Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học Y học quân sự - BQP
 • Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch.
         069.698.712
         sonpn@benhvien108.vn


3. PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Hữu Song


 • Phó tổng thư ký Hội Gan mật Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Y học Quân sự - BQP.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Y Sinh Dược học của Quỹ phát triển Khoa học cơ bản (NAFOSTED) - Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Ủy viên thường vụ Hội Truyền nhiễm Việt Nam
 • Giám đốc Trung tâm nghiên cứu y học Việt Đức (VGCARE)
 • Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới.
           069.698.713
           songlh@benhvien108.vn
 
4. PHÓ GIÁM ĐỐC NỘI KHOA

Phó Giáo sư-Tiến sĩ nguyễn hoàng ngọc

 

 • Chuyên ngành: Thần kinh - Đột quỵ
 • Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học          Bệnh viện.
 • Ủy viên ban chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam
 • Phó chủ tịch Hội chống đau Hà Nội
 • Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh

         069.698.714
         ngocnh@benhvien108.vn5. PHÓ GIÁM ĐỐC NGOẠI KHOA

Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng

  • Chuyên ngành: Chấn thương - Chỉnh hình.
 • Giảng viên chính thức Bộ môn Phẫu thuật tạo hình và Vi phẫu thuật - Trường Đại học tổng hợp Munich, CHLB Đức.
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện.
 • Hội viên danh dự Hiệp hội ngoại khoa, CTCH và PTTH - CHLB Đức.
 • Chủ nhiệm Bộ môn Chấn thương - Chỉnh hình.
  
         069.698.715
         hoangnt@benhvien108.vn

6. PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

    Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lâm Khánh
 


 • Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
 • Phó chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa - BQP.
 • Chuyên viên kỹ thuật của Cục Quân y.
 • Ủy viên ban chấp hành Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam.

      069.698.716
      lamkhanh.himed@gmail.com
            khanhl@benhvien108.vn