Khoa Sinh học phân tử

 • Giới thiệu chung
 • Kỹ thuật chuyên sâu


 

Chủ nhiệm khoa
:
PGS.TS. Phan Quốc Hoàn

Chức năng nhiệm vụ

Chẩn đoán các mầm bệnh sinh học ở mức độ gene: Các mầm bệnh như lao, não mô cầu, H.pylori, các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn huyết, các vi rút viêm gan (B,C), HPV, CMV, EBV, VZV, BK/JK vi rút, Dengue, vi rút cúm H1N1,..

Chẩn đoán các bệnh ung thư ở mức độ gen như: BCR/ABL, Jack 2, GSTP 1, P53. Xác định các đột biến gen liên quan đến ung thư và phục vụ cho điều trị đích như: Kras, Braf, EGFR…

Các xét nghiệm phục vụ ghép tủy như HLA Typing, Giải trình tự gen, đếm các marker CD trên hệ thống đếm dòng chảy…

Tiên lượng, theo dõi kết quả điều trị một số bệnh lý: Định lượng nồng độ vi rút viêm gan B, C, HIV. Xác định đột biến gen kháng thuốc của vi khuẩn lao, H.pylori, vi rút viêm gan B, HIV. Theo dõi điều trị các bệnh ung thư máu, bạch cầu tủy cấp, mạn.

Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc vào chẩn đoán và điều trị một số bênh lý. Tham gia tách tế bào gốc phục vụ ghép tủy. Tham gia chẩn đoán chuẩn bị cho ghép tạng.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và công tác tuyến.

Hoạt động chuyên môn 

Là một Labo sinh học phân tử được trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho các xét nghiệm sinh học phân tử. Sau đây là là một số kỹ thuật đang được thực hiện tại Khoa C17: 
 1. Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Lao, Lao kháng thuốc.
 2. Xét nghiệm phát hiện não mô cầu, 
 3. Xét nghiệm nhanh vi khuẩn H.pylori bằng kỹ thuật PCR và Fast Urease Test, xác định đột biến kháng Clarythromycin.
 4. Xét nghiệm vi rút cúm H1N1, Dengue,…
 5. Xét nghiệm phát hiện ADN, ARN và định lương nồng độ vi rút viêm gan B, C, xác định kiểu gen của HCV (HCV genotype)
 6. Xét nghiệm xác định đột biến gene HBV tại vị trí khởi động nhân, tiền nhân và gene preS. Đây là những xét nghiệm giúp tiên lượng ung thư gan trên các bệnh nhân nhiễm HBV.
 7. Xét nghiệm phát hiện đột biến gene Cyp 2C19, Cyp 2C2 và Cyp 2D6. Đây là một tập hợp xét nghiệm giúp đánh giá tiên lượng đáp ứng điều trị của một số thuốc chuyển hóa qua gan. Kết quả xét nghiệm này cho phép dự đoán mức độ chuyển hóa thuốc để giúp thầy thuốc điều chỉnh liều lượng của một số thuốc như: thuốc chống đông, thuốc ức chế bơm proton…
 8. Xét nghiệm một số dấu ấn trong ung thư giúp cho chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng bệnh như:  ABL/BCR, Jack2, mRNA PCA3, GP73.
 9. Xét nghiệm xác định đột biến EGFR, Kras, Braf …
 10. Xét nghiệm xác định huyết thống.
 11. Xét nghiệm phục vụ ghép tủy, phục vụ cho ghép cơ quan: HLA, CMV, EBV, VNTR…
Về nghiên cứu khoa học, đào tạo: Tham gia giảng dạy đại học, sau đại học tại các Bộ môn Vi sinh Học Viện Quân Y, Bộ môn Truyền nhiễm, Bộ môn Tiêu hóa Viện Y học Lâm sàng 108. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh, Thạc sỹ, Bác sỹ CKII, Cử nhân đại học… 

Đang chủ trì 01 đề tài cấp Bộ Quốc Phòng, 02 đề tài cấp Bệnh viện và tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài nhánh cấp nhà nước và 01 đề tài hợp tác với nước ngoài (Italia).

Liên hệ: ĐT 04. 62784169