Khoa Truyền máu

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
Chủ nhiệm khoa: BSCK II. Phạm Thu Hương

Chức năng và nhiệm vụ

Tạo nguồn máu để cung cấp máu và các chế phẩm máu cho các bệnh viện Quân y theo sự phân công của Cục Quân y.

Trực tiếp lấy máu và đảm bảo an toàn truyền máu cho Bệnh viện TƯQĐ 108.

Nghiên cứu bảo quản, dự trữ và sản xuất các chế phẩm máu đảm bảo cho công tác điều trị và cấp cứu, thảm họa chiến tranh.

Đào tạo và củng cố hệ thống truyền máu trong quân đội.

Hoạt động chuyên môn

Đảm bảo lấy máu, sàng lọc, cấp phát máu và các chế phẩm máu an toàn cao trong mọi trường hợp. Sản xuất các chế phẩm máu, tách các thành phần máu bằng máy ly tâm lạnh và máy tách tế bào tự động. Xây dựng, củng cố các hoạt động truyền máu theo thông tư và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.

Tách tế bào gốc, xử lý và bảo quản tế bào gốc.

Chiếu xạ máu và các chế phẩm máu để đảm bảo cho truyền máu trong ghép các cơ quan tổ chức.

Tham gia 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu.

Hướng dẫn thực hành cho học viên chuyên khoa, chuyên ngành của các Học viện, nhà trường và các bệnh viện.
 
 


Liên hệ: ĐT 04. 62784165