Khoa Trang bị

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu


 

Chủ nhiệm khoa:
ThS. KS. Nguyễn Đại Nam

Chức năng và nhiệm vụ

Tổ chức tiếp nhận, quản lý các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế; sửa chữa nhỏ và triển khai các trang thiết bị mới, khai thác, phát huy có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu
khoa học.

Hoạt động chuyên môn

Thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt trang thiết bị y tế. Đảm bảo dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và thực hiện quyết toán theo 5 đối tượng bệnh nhân là bộ đội, chính sách, BHYT quân, BHYT khác, nhân dân. Đã giúp chỉ huy bệnh viện tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị y tế đạt hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Tham gia hướng dẫn 30 lớp với tổng số trên 500 học sinh Trường công nhân kỹ thuật thiết bị y tế thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp.

Hướng dẫn 6 khóa sinh viên đại học, cao đẳng Bách khoa và học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự thực tập tốt nghiệ
p.
 Liên hệ: ĐT 04. 62784164