Khoa khám bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 tổ chức đón tiếp bệnh nhân từ 5h30 sáng, bắt đầu khám bệnh từ 6h30. Tháng 6-2015 Khoa khám bệnh sẽ triển khai tiếp đón và khám chữa bệnh cho bệnh nhân thu một phần viện phí (dịch vụ) cả ngày thứ 7. Từ tháng 10-2015 Bệnh viện TƯQĐ 108 khám bệnh theo yêu cầu.
Tạp chí y dược LS 108 Thư viện điện tử108 với Trường SaKý ức 108Văn bản mẫu