Khoa khám bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 tổ chức tiếp đón bệnh nhân từ 5giờ30 sáng. Bắt đầu khám từ 6giờ30 các bộ phận sau sẽ làm việc: toàn bộ hệ thống tiếp đón phân buồng, tài chính, toàn bộ các buồng khám, 2 buồng siêu âm, 2 buồng XQ, 2 máy nội soi, 7 vị trí lấy máu. Đến 7 giờ sáng tất cả các khu vực hoạt động bình thường. Từ tháng 6 năm 2015 Khoa khám bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 tổ chức tiếp đón, khám bệnh cho đối tượng bệnh nhân thu một phần viện phí (dịch vụ) cả ngày thứ 7.
Tạp chí y dược LS 108 Thư viện điện tử108 với Trường SaKý ức 108Văn bản mẫu