Khám bệnh tình nghĩa

Khám bệnh cấp thuốc, tặng quà ...

Khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 777/KH-BTL ngày 05/4/2018 của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Bệnh ...

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí ...

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017) nhằm tri ân với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn Thủ đô, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 xác định đây là một ...

Bệnh viện TƯQĐ 108 khám bệnh ...

Bệnh viện TƯQĐ 108 khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại 3 xã của huyện Thạch An - Cao Bằng - năm 2013.

Thực hiện kế hoạch số 2390/KH-CĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện về tổ chức dã ngoại khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách và nhân dân 3 xã Trọng Con, Thái Cường và Kim Đồng của huyện Thạch An- Cao Bằng, từ ngày ...

Bệnh viện TƯQĐ108 tổ chức ...

Bệnh viện TƯQĐ108 tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho đối tượng chính sách tại xã Yên Bắc và Bạch Thượng huyện Duy Tiên- Hà Nam nhân dịp 27/7/2013

Thực hiện số 63/KH-TN ngày 01/3/2013 và công văn số 274/TN ngày 3/7/2013 của Ban thanh niên Quân đội về việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Hà Nam. Với chủ đề “Thanh niên Quân đội vì sức khỏe cộng đồng” trong 2 ngày 20 và 21/7/2013 đội ngũ bác sĩ trẻ tình nguyện ...

Kết quả khám bệnh cho các đối ...

Kết quả khám bệnh cho các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Th­ương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), thực hiện kế hoạch số 582/BTL-CT ngày 10/4/2013 của Bộ T­ư lệnh Thủ đô Hà Nội và kế hoạch số 976/KH-CĐT ngày 09/5/2013 của Bệnh viện Trung ư­ơng Quân đội 108 về việc khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp ...

    Xem tiếp»