Ngày 16/04, 18/04, 02/05, 03/05/2016 Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân thu một phần viện phí (dịch vụ) như bình thường; thời gian khám bệnh từ 6g30 đến 16g30 hàng ngày.
Tạp chí y dược LS 108 Thư viện điện tử108 với Trường SaKý ức 108Văn bản mẫu